Dosen

NO NAMA PANGKAT JABATAN
1  Ahmad Rifai, SP, MP, Ph.D Ketua Program Studi
2 Dr. Arifudin, SP,MP-
3 Ir. Syaiful Hadi, M.Si, Ph.D
4
5